Thể loại: Thánh ca phụng vụ

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 573

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 535

Chúa là con đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 242

Đẹp Thay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 166

Kìa bà nào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Mẹ lên trời 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 331

Nếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Lênh đênh phận người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Hãy tiếp nhận con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Từ chốn luyện hình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 303

Trông đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 313

Trông đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 640

Trang 1 trên 212