Thể loại: Tận Hiến

Áo cưới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Ước mơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Về Đây Chúa Ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Gọi Con Làm Ma Soeur

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 192

Từ Tro Bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Đời Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 243

Tình khúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

iềm phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Trang 1 trên 2412345...1020...Last »