Thể loại: Tận Hiến

Áo cưới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Ước mơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Về Đây Chúa Ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Gọi Con Làm Ma Soeur

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 219

Từ Tro Bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Đời Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 271

Tình khúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 114

iềm phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Trang 1 trên 2412345...1020...Last »