Thể loại: Nhập Lễ

Thắp Sáng Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 266

Niềm Vui Thiết Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 279

Đi Về Nhà Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 202

Chúa Là

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Than Van

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 36

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 167

Con Kêu Cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 284

Chúa Xây Nhà

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 114

Thiên Chúa Phù Trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 275

Người Ơi Mau Tới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 329

Tiệc Thánh Chúa Mời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 27

Vinh Danh Ba Ngôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Đi Tới Tận Cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Khải Hoàn Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 174

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 220

Ai lên núi Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Trang 1 trên 212