Thể loại: Nhập Lễ

Đi về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Thắp Sáng Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 426

Niềm Vui Thiết Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 491

Đi Về Nhà Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 345

Chúa Là

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 122

Than Van

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 63

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 341

Con Kêu Cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 479

Chúa Xây Nhà

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 153

Thiên Chúa Phù Trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 495

Người Ơi Mau Tới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 161

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 599

Tiệc Thánh Chúa Mời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 155

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 64

Vinh Danh Ba Ngôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 436

Đi Tới Tận Cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Khải Hoàn Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 507

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 176

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 397

Ai lên núi Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 161

Trang 1 trên 212