Thể loại: Nhập Lễ

Thắp Sáng Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 242

Niềm Vui Thiết Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 262

Đi Về Nhà Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 185

Chúa Là

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Than Van

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 31

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 148

Con Kêu Cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 268

Chúa Xây Nhà

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 107

Thiên Chúa Phù Trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 246

Người Ơi Mau Tới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 288

Tiệc Thánh Chúa Mời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 23

Vinh Danh Ba Ngôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Đi Tới Tận Cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Khải Hoàn Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 195

Trang 1 trên 212