Thể loại: Nhập Lễ

Đi về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Thắp Sáng Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 465

Niềm Vui Thiết Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 559

Đi Về Nhà Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 382

Chúa Là

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132

Than Van

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 66

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 398

Con Kêu Cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 522

Chúa Xây Nhà

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 162

Thiên Chúa Phù Trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 597

Người Ơi Mau Tới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 179

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 691

Tiệc Thánh Chúa Mời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 188

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 69

Vinh Danh Ba Ngôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 460

Đi Tới Tận Cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Khải Hoàn Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 595

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 213

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 462

Ai lên núi Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 207

Trang 1 trên 212