Thể loại: Nhập Lễ

Thắp Sáng Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 371

Niềm Vui Thiết Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 369

Đi Về Nhà Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 230

Chúa Là

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Than Van

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 37

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 202

Con Kêu Cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 316

Chúa Xây Nhà

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 123

Thiên Chúa Phù Trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 350

Người Ơi Mau Tới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 396

Tiệc Thánh Chúa Mời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 41

Vinh Danh Ba Ngôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Đi Tới Tận Cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Khải Hoàn Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 455

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 327

Ai lên núi Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Trang 1 trên 212