Thể loại: Nhập Lễ

Đi về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 146

Thắp Sáng Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 502

Niềm Vui Thiết Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 602

Đi Về Nhà Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 420

Chúa Là

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Than Van

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 84

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 442

Con Kêu Cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 120

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 551

Chúa Xây Nhà

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 181

Thiên Chúa Phù Trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 668

Người Ơi Mau Tới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 195

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 782

Tiệc Thánh Chúa Mời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 212

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 83

Vinh Danh Ba Ngôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 486

Đi Tới Tận Cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Khải Hoàn Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 662

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 254

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 484

Ai lên núi Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 226

Trang 1 trên 212