Thể loại: Nhập Lễ

Thắp Sáng Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 200

Niềm Vui Thiết Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 209

Đi Về Nhà Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 151

Chúa Là

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Than Van

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 27

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Con Kêu Cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 238

Chúa Xây Nhà

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 97

Thiên Chúa Phù Trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 186

Người Ơi Mau Tới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 242

Tiệc Thánh Chúa Mời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 23

Vinh Danh Ba Ngôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Đi Tới Tận Cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Khải Hoàn Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150

Trang 1 trên 212