Thể loại: Mùa Chay

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 177

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Chúa Đã Phục Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Cha ơi con đã về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Hãy xé lòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Hoang đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Trang 1 trên 1412345...10...Last »