Thể loại: Mùa Chay

Khúc biệt ly

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 260

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 570

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 327

Chúa Đã Phục Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 245

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 195

Cha ơi con đã về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 191

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 171

Xin đừng quên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113

Hãy xé lòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 152

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113

Hoang đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Trang 1 trên 1412345...10...Last »