Thể loại: Mùa Chay

Khúc biệt ly

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 351

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 652

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 420

Chúa Đã Phục Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 384

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 274

Cha ơi con đã về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 233

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 225

Xin đừng quên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Hãy xé lòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 180

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138

Trang 1 trên 1412345...10...Last »