Thể loại: Mùa Chay

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Lời trần tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Chúa Đã Phục Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Cha ơi con đã về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Hãy xé lòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Hoang đàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Trang 1 trên 1412345...10...Last »