Thể loại: Hát về đời Cơ nhỡ - Mồ côi

Nghèo đã theo tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 196

Tuổi thơ nghèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 179

Lòng từ ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Những bàn tay nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Ngày xưa lầm lỡ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Như một sự tình cờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Em bé kiếm củi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Cô gái câm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Em bé tật nguyền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Lão hành khất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Bà già bán vé số

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Trang 1 trên 212