Thể loại: Hát về đời Cơ nhỡ - Mồ côi

Nghèo đã theo tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 258

Tuổi thơ nghèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 221

Lòng từ ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Những bàn tay nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Ngày xưa lầm lỡ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Như một sự tình cờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Em bé kiếm củi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Cô gái câm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Em bé tật nguyền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Lão hành khất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Bà già bán vé số

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Trang 1 trên 212