Thể loại: Hát về đời Cơ nhỡ - Mồ côi

Nghèo đã theo tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 215

Tuổi thơ nghèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 194

Lòng từ ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Những bàn tay nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Ngày xưa lầm lỡ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Như một sự tình cờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Em bé kiếm củi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Cô gái câm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Em bé tật nguyền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Lão hành khất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Bà già bán vé số

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Trang 1 trên 212