Thể loại: Hát về đời Cơ nhỡ - Mồ côi

Nghèo đã theo tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 154

Tuổi thơ nghèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Lòng từ ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Những bàn tay nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Ngày xưa lầm lỡ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Như một sự tình cờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Em bé kiếm củi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Cô gái câm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Em bé tật nguyền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Lão hành khất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Bà già bán vé số

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Người phu quét đường kể chuyện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Em bé bán báo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Trang 1 trên 212