Thể loại: Hát về đời Cơ nhỡ - Mồ côi

Nghèo đã theo tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Tuổi thơ nghèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Lòng từ ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Những bàn tay nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Ngày xưa lầm lỡ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Như một sự tình cờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Em bé kiếm củi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Cô gái câm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Em bé tật nguyền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Lão hành khất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Bà già bán vé số

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Người phu quét đường kể chuyện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Em bé bán báo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Trang 1 trên 212