Thể loại: Hát về đời Cơ nhỡ - Mồ côi

Nghèo đã theo tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Tuổi thơ nghèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Lòng từ ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Những bàn tay nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Ngày xưa lầm lỡ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Như một sự tình cờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Em bé kiếm củi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Cô gái câm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Em bé tật nguyền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Lão hành khất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Bà già bán vé số

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Người phu quét đường kể chuyện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Em bé bán báo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Trang 1 trên 212