Thể loại: Hát về đời Cơ nhỡ - Mồ côi

Nghèo đã theo tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Tuổi thơ nghèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Lòng từ ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Những bàn tay nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Ngày xưa lầm lỡ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Như một sự tình cờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Em bé kiếm củi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Cô gái câm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Em bé tật nguyền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Lão hành khất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Bà già bán vé số

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Người phu quét đường kể chuyện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Em bé bán báo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Trang 1 trên 212