Thể loại: Dâng Lễ

Lễ dâng tình hồng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 377

Dâng Chúa của lễ đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 368

Bánh rượu đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 424

Của lễ hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 510

Về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Con muốn dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 365

Trang 1 trên 512345