Thể loại: Dâng Lễ

Dâng Chúa của lễ đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 259

Bánh rượu đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 319

Của lễ hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 349

Về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Con muốn dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 301

Trang 1 trên 512345