Thể loại: Dâng Lễ

Dâng Chúa của lễ đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 335

Bánh rượu đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 388

Của lễ hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 459

Về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Con muốn dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 340

Trang 1 trên 512345