Thể loại: Dâng Lễ

Dâng Chúa của lễ đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 124

Bánh rượu đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Của lễ hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Con muốn dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 215

Lễ Dâng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 506

Trang 1 trên 41234