Nhạc sĩ sĩ: Lời Việt: Lm. Kim Long

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98