Nhạc sĩ sĩ: Lm. Xuân Thảo

Tiếng gọi trong sa mạc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Người Cha nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Đêm Giáng sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 179

Đêm nay Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Hạnh phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 115

Xin mở cho con

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 174

Ngày hôm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Kính mừng Thánh Antôn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,283

Trang 1 trên 212