Nhạc sĩ sĩ: Lm. Xuân Thảo

Tiếng gọi trong sa mạc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Người Cha nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Đêm Giáng sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 208

Đêm nay Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129

Đêm nay Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Hạnh phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Xin mở cho con

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 201

Ngày hôm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Tiếng gọi trong sa mạc

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 280

Trang 1 trên 212