Nhạc sĩ sĩ: Lm. Xuân Thảo

Tiếng gọi trong sa mạc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Người Cha nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Đêm Giáng sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 197

Đêm nay Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Đêm nay Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Hạnh phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Xin mở cho con

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 181

Ngày hôm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Tiếng gọi trong sa mạc

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 264

Trang 1 trên 212