Nhạc sĩ sĩ: Lm. Xuân Thảo

Tiếng gọi trong sa mạc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Người Cha nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Đêm nay Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Hạnh phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Xin mở cho con

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 99

Ngày hôm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Kính mừng Thánh Antôn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,120

Trang 1 trên 212