Nhạc sĩ sĩ: Lm. Xuân Thảo

Tiếng gọi trong sa mạc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Người Cha nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Đêm Giáng sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Đêm nay Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Hạnh phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Xin mở cho con

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 142

Ngày hôm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Kính mừng Thánh Antôn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,218

Trang 1 trên 212