Nhạc sĩ sĩ: Lm. Vũ Đình Trác

Tán Tụng Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Nguồn an vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Hoan ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Tình Chúa yêu tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 206

Phêrô con là Đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 714

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 243

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,574