Nhạc sĩ sĩ: Lm. Vũ Đình Trác

Tán Tụng Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Nguồn an vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Hoan ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Tình Chúa yêu tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 179

Phêrô con là Đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 554

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 200

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 962