Nhạc sĩ sĩ: Lm. Vũ Đình Trác

Tán Tụng Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Nguồn an vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Hoan ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Tình Chúa yêu tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 211

Phêrô con là Đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 895

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 266

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,983