Nhạc sĩ sĩ: Lm. Vũ Đình Trác

Tán Tụng Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Nguồn an vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Hoan ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Tình Chúa yêu tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 202

Phêrô con là Đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 692

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 236

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,381