Nhạc sĩ sĩ: Lm. Vũ Đình Trác

Tán Tụng Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Nguồn an vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Hoan ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Tình Chúa yêu tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 188

Phêrô con là Đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 638

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 215

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,172