Nhạc sĩ sĩ: Lm. Vi Thương (Lm. Cung Nguyên)

Hiếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Nghĩa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Hè sang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Chia tay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 232

Xin lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 267

Báo ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Chúc xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 135

Vui thật

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Hoa thơm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Trang 1 trên 212