Nhạc sĩ sĩ: Lm. Vi Thương (Lm. Cung Nguyên)

Hiếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Nghĩa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Hè sang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Chia tay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 206

Xin lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 208

Báo ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Chúc xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Vui thật

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Hoa thơm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Trang 1 trên 212