Nhạc sĩ sĩ: Lm. Vi Thương (Lm. Cung Nguyên)

Hiếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Nghĩa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Hè sang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Rạng danh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Chia tay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 262

Tan học 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Tan học 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Xin lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 299

Báo ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Chúc xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 194

Vui thật

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Quà duyên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Hoa thơm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Trang 1 trên 212