Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trọng Khẩn

Đi Theo Chúa (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Nếu Như Còn Nhớ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Tình ca cho Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 135

Xin thêm sức cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 292

Đi theo Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 286

Đường lên Canvê

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Vì yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Đời con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Đường tình yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 36

Thấy bóng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Trang 1 trên 3123