Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trọng Khẩn

Đi Theo Chúa (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Nếu Như Còn Nhớ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Tình ca cho Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Xin thêm sức cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 258

Đi theo Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 259

Đường lên Canvê

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Vì yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Đời con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Đường tình yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 32

Thấy bóng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Trang 1 trên 3123