Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trọng Khẩn

Đi Theo Chúa (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Nếu Như Còn Nhớ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Tình ca cho Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 151

Xin thêm sức cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 344

Đi theo Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 311

Đường lên Canvê

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Vì yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 110

Đời con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Đường tình yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 43

Trang 1 trên 3123