Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trọng Khẩn

Đi Theo Chúa (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Nếu Như Còn Nhớ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Tình ca cho Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 157

Xin thêm sức cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 398

Đi theo Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 322

Đường lên Canvê

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Vì yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Đời con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 115

Đường tình yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 53

Trang 1 trên 3123