Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trọng Khẩn

Đi Theo Chúa (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Nếu Như Còn Nhớ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Tình ca cho Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 146

Xin thêm sức cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 333

Đi theo Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 304

Đường lên Canvê

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Vì yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Đời con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Đường tình yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 42

Thấy bóng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Trang 1 trên 3123