Nhạc sĩ sĩ: Lm. Tri Văn Vinh

Hát bài tình ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Thơ: Tự tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Con theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Tạ lòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Đường đời con đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 183

Con sẽ ca tụng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 109

Bài hát tặng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 218

Trang 1 trên 212