Nhạc sĩ sĩ: Lm. Tri Văn Vinh

Hát bài tình ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Thơ: Tự tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Con theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Tạ lòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 239

Đường đời con đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 279

Con sẽ ca tụng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 175

Bài hát tặng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 261

Trang 1 trên 212