Nhạc sĩ sĩ: Lm. Tri Văn Vinh

Hát bài tình ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Thơ: Tự tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Con theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Tạ lòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 207

Đường đời con đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 228

Con sẽ ca tụng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 161

Bài hát tặng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 244

Trang 1 trên 212