Nhạc sĩ sĩ: Lm. Tri Văn Vinh

Hát bài tình ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Thơ: Tự tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Con theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 115

Tạ lòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 246

Đường đời con đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 289

Con sẽ ca tụng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 177

Bài hát tặng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 269

Trang 1 trên 212