Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trần Thiên Sai SVD

Bốn mùa trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 131

Thánh Nữ Monica

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 405

Tình gia đình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 311

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Hát về Tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Tâm tình dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 352