Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trần Thiên Sai SVD

Bốn mùa trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113

Thánh Nữ Monica

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 310

Tình gia đình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 231

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Hát về Tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Tâm tình dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 242