Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trần Thiên Sai SVD

Bốn mùa trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Thánh Nữ Monica

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 386

Tình gia đình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 281

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Hát về Tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Tâm tình dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 297