Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trần Minh

Ngài yêu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Con tìm Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 47

Linh mục Ngài là ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Hãy theo Thầy 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 241

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 405

Mẹ luôn bên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82