Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trần Minh

Ngài yêu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Con tìm Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 47

Linh mục Ngài là ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 136

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Hãy theo Thầy 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 261

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 448

Mẹ luôn bên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85