Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trần Minh

Ngài yêu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Con tìm Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 32

Linh mục Ngài là ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Hãy theo Thầy 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 166

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 263

Mẹ luôn bên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59