Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trần Minh

Ngài yêu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Con tìm Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 37

Linh mục Ngài là ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 115

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Hãy theo Thầy 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 196

Hãy theo Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 361

Mẹ luôn bên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Một cõi Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68