Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thành Tâm

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Từ nguyên thủy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Nước trời đã gần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Chúa Thương Cứu Độ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Alleluia hát lên người ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Nhân chứng Phúc Âm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Album Hãy Quay Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Album Nhìn Lên Ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 5

Giêsu – Giêsu

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 20

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Bài ca đức mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Ngày xưa ấy

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 21

Noel Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Trang 1 trên 1412345...10...Last »