Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thành Tâm

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Từ nguyên thủy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Nước trời đã gần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Chúa Thương Cứu Độ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Alleluia hát lên người ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Nhân chứng Phúc Âm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Album Hãy Quay Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Album Nhìn Lên Ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 5

Giêsu – Giêsu

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 16

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Bài ca đức mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Ngày xưa ấy

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 18

Noel Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Trang 1 trên 1412345...10...Last »