Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thành Tâm

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 670

Từ nguyên thủy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Nước trời đã gần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Chúa Thương Cứu Độ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 184

Alleluia hát lên người ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Nhân chứng Phúc Âm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Album Hãy Quay Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Album Nhìn Lên Ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Giêsu – Giêsu

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 53

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Bài ca đức mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Ngày xưa ấy

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 48

Trang 1 trên 1412345...10...Last »