Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thành Tâm

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Từ nguyên thủy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Nước trời đã gần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Chúa Thương Cứu Độ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Alleluia hát lên người ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Nhân chứng Phúc Âm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Album Hãy Quay Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Album Nhìn Lên Ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 9

Giêsu – Giêsu

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 29

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Bài ca đức mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Ngày xưa ấy

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 24

Trang 1 trên 1412345...10...Last »