Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thành Tâm

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Từ nguyên thủy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Nước trời đã gần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 9

Chúa Thương Cứu Độ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Alleluia hát lên người ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Nhân chứng Phúc Âm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Album Hãy Quay Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Album Nhìn Lên Ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 4

Giêsu – Giêsu

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 15

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Bài ca đức mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Ngày xưa ấy

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 17

Noel Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Trang 1 trên 1412345...10...Last »