Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thành Tâm

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 135

Từ nguyên thủy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Nước trời đã gần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Chúa Thương Cứu Độ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Alleluia hát lên người ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Nhân chứng Phúc Âm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Album Hãy Quay Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Album Nhìn Lên Ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Giêsu – Giêsu

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 38

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Bài ca đức mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Ngày xưa ấy

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 38

Trang 1 trên 1412345...10...Last »