Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thành Tâm

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 146

Từ nguyên thủy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Nước trời đã gần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Chúa Thương Cứu Độ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 171

Alleluia hát lên người ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Nhân chứng Phúc Âm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Album Hãy Quay Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Album Nhìn Lên Ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Giêsu – Giêsu

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 44

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Bài ca đức mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Ngày xưa ấy

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 42

Trang 1 trên 1412345...10...Last »