Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thành Tâm

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Từ nguyên thủy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Nước trời đã gần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Chúa Thương Cứu Độ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 110

Alleluia hát lên người ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Nhân chứng Phúc Âm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Album Hãy Quay Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Lên Đền Thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Album Nhìn Lên Ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 7

Giêsu – Giêsu

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 28

Xin Ngài Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Bài ca đức mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Ngày xưa ấy

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 24

Noel Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Trang 1 trên 1412345...10...Last »