Nhạc sĩ sĩ: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt

Hành hương Mẹ TàPao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Chúa là Linh mục cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Lễ hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 148

Trang 1 trên 212