Nhạc sĩ sĩ: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt

Hành hương Mẹ TàPao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Chúa là Linh mục cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 120

Lễ hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 164

Trang 1 trên 212