Nhạc sĩ sĩ: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt

Hành hương Mẹ TàPao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Chúa là Linh mục cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Lễ hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Trang 1 trên 212