Nhạc sĩ sĩ: Lm. Phanxicô

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150

Album Cầu Cho Cha Mẹ (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Thánh Ca Chọn Lọc 1 – Cầu Cho Cha Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Mẹ Là Bóng Mát

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Chúa Chăn Nuôi Tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Chúa Vẫn Thứ Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Bông Hồng Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Trong Trái Tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Con Chỉ Là Tạo Vật

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 81

Dâng Niềm Cảm Mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70