Nhạc sĩ sĩ: Lm. Phanxicô

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129

Album Cầu Cho Cha Mẹ (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Thánh Ca Chọn Lọc 1 – Cầu Cho Cha Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Mẹ Là Bóng Mát

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Chúa Chăn Nuôi Tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 112

Chúa Vẫn Thứ Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Bông Hồng Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Trong Trái Tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Dâng Niềm Cảm Mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54