Nhạc sĩ sĩ: Lm. Phanxicô

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Album Cầu Cho Cha Mẹ (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Thánh Ca Chọn Lọc 1 – Cầu Cho Cha Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Mẹ Là Bóng Mát

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Chúa Chăn Nuôi Tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Chúa Vẫn Thứ Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Bông Hồng Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Trong Trái Tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Dâng Niềm Cảm Mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38