Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Văn Tiếng

Hai ngàn năm qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Trong vòng tay Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Con đang gọi Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Ca dao tình Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Một điềm lạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111