Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Văn Tiếng

Hai ngàn năm qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Trong vòng tay Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Con đang gọi Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Ca dao tình Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Một điềm lạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118