Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Văn Tiếng

Hai ngàn năm qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Trong vòng tay Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Con đang gọi Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Ca dao tình Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 148

Một điềm lạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 139