Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Tiến Linh

Chọn Tôi Đời Linh Mục (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 136

khát khao tình cha (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Đọc Kinh Lo Ra

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35