Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Hùng Cường

Chúa và con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 281

Album Yên Vui Một Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Ở Lại Với Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Ngài mở mắt tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Từng bước Chúa ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Chúa quan phòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Lạy Chúa con đây

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Ngài ở nơi đâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Trang 1 trên 212