Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Hùng Cường

Chúa và con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 607

Album Yên Vui Một Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Ở Lại Với Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Ngài mở mắt tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Từng bước Chúa ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Từng bước Chúa ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Chúa quan phòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Lạy Chúa con đây

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Ngài ở nơi đâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113

Trang 1 trên 212