Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Hùng Cường

Chúa và con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 385

Album Yên Vui Một Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Ở Lại Với Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Ngài mở mắt tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144

Từng bước Chúa ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Chúa quan phòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 112

Lạy Chúa con đây

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Ngài ở nơi đâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Trang 1 trên 212