Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Đức Dũng

Lo gì

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 369

Tận hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Biển chiều

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Cảm tạ tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Kính thưa mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Tình khúc tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 382