Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Đức Dũng

Lo gì

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 502

Chúa là niềm tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 131

Tận hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Dâng Chúa đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Golgotha chiều xưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Biển chiều

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Cảm tạ tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 124

Kính thưa mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Tình khúc tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 516