Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Đức Dũng

Lo gì

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 445

Chúa là niềm tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Tận hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Dâng Chúa đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Golgotha chiều xưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Biển chiều

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Cảm tạ tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Kính thưa mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Tình khúc tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 483