Nhạc sĩ sĩ: Lm. Lâm Sơn Hải

Tình Chúa Bao La

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Này linh hồn tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 586

Từ bụi tro

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53