Nhạc sĩ sĩ: Lm. Lâm Sơn Hải

Tình Chúa Bao La

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Này linh hồn tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 390

Từ bụi tro

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48