Nhạc sĩ sĩ: Lm. Lâm Sơn Hải

Tình Chúa Bao La

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Này linh hồn tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,133

Tình khúc tri ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Từ bụi tro

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Tình Chúa bao la

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 501