Nhạc sĩ sĩ: Lm. Kim Long

Ta Ra Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 301

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 233

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 114

Cảm Mến Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Xin Ngôi Ba Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 616

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Mẹ Đứng Đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Chúa Là Ánh Sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 201

Thắp Sáng Lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Mẹ Đứng Đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Thánh Thần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Từ ngàn xưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138

Màn Đêm Tỏa Lan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 291

Thánh Vịnh 64

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 457

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 416

Từ chốn luyện hình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Trang 1 trên 912345...Last »