Nhạc sĩ sĩ: Lm. Kim Long

Ta Ra Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 216

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Cảm Mến Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Xin Ngôi Ba Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 553

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Mẹ Đứng Đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Chúa Là Ánh Sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 181

Thắp Sáng Lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Mẹ Đứng Đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Thánh Thần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Từ ngàn xưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Thánh Vịnh 64

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 431

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 358

Từ chốn luyện hình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 110

Trước bàn thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Trang 1 trên 912345...Last »