Nhạc sĩ sĩ: Lm. Kim Long

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Cảm Mến Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Xin Ngôi Ba Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 493

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Mẹ Đứng Đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Chúa Là Ánh Sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 161

Thắp Sáng Lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Mẹ Đứng Đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Thánh Thần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Từ ngàn xưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Thánh Vịnh 64

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 410

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 288

Từ chốn luyện hình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Trước bàn thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Trang 1 trên 912345...Last »