Nhạc sĩ sĩ: Lm. Kim Long - Lời Kinh của Thánh Phanxicô Assisi