Nhạc sĩ sĩ: Lm. Khuất Duy Linh

Xin hỏi em

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 94

Kinh dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Giọt lệ thầm cho em

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Bài ca đi ngủ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Như hạt Cà Phê

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 234