Nhạc sĩ sĩ: Lm. Khuất Duy Linh

Xin hỏi em

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 106

Kinh dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 137

Giọt lệ thầm cho em

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Bài ca đi ngủ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 177

Như hạt Cà Phê

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 302