Nhạc sĩ sĩ: Lm. Khuất Duy Linh

Xin hỏi em

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 95

Kinh dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 115

Giọt lệ thầm cho em

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Bài ca đi ngủ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Như hạt Cà Phê

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 248