Nhạc sĩ sĩ: Lm. Khoa Tâm

Con xin dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Sống đẹp

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Này cung đàn mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40