Nhạc sĩ sĩ: Lm. Khoa Tâm

Hát Lời Ngợi Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Con xin dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Sống đẹp

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Này cung đàn mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49