Nhạc sĩ sĩ: Lm. Hoàng Luật

Album Hát Mừng Mẹ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Tình Chúa thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 253

Ân huệ Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 214

Chỉ Chúa mà thôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Ai có thể

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 454

Ngợi khen Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Con nâng hồn lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Con thuộc về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 180