Nhạc sĩ sĩ: Lm. Hoàng Luật

Album Hát Mừng Mẹ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Tình Chúa thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 314

Ân huệ Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 300

Chỉ Chúa mà thôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Ai có thể

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Cảm tạ tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 174

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 540

Ngợi khen Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 190

Con nâng hồn lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Con thuộc về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 243