Nhạc sĩ sĩ: Lm. Hoàng Luật

Album Hát Mừng Mẹ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Tình Chúa thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 285

Ân huệ Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 267

Chỉ Chúa mà thôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Ai có thể

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 505

Ngợi khen Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145

Con nâng hồn lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Con thuộc về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 203