Nhạc sĩ sĩ: Lm. Hải Đăng

Những Gì Ta Cho Đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Chúa Thánh Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 480

Một bài ca mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 170

Lời giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Hãy ra khơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Mong manh kiếp người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 251

Tạ ơn Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Suối hát

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Tình yêu thủy chung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Ave Maria con kính chào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Cây Bút Chì Trong Tay Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 192