Nhạc sĩ sĩ: Lm. Hải Đăng

Những Gì Ta Cho Đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Chúa Thánh Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 441

Một bài ca mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 136

Lời giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Hãy ra khơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Mong manh kiếp người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 234

Tạ ơn Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Suối hát

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Tình yêu thủy chung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Ave Maria con kính chào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Cây Bút Chì Trong Tay Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 178