Nhạc sĩ sĩ: Lm. Hải Đăng

Những Gì Ta Cho Đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Chúa Thánh Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 494

Một bài ca mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 177

Lời giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Hãy ra khơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Mong manh kiếp người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 255

Tạ ơn Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Suối hát

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Tình yêu thủy chung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Ave Maria con kính chào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Cây Bút Chì Trong Tay Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 194

Dâng Mẹ kinh Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 177