Nhạc sĩ sĩ: Lm. Hải Đăng

Những Gì Ta Cho Đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 139

Chúa Thánh Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 564

Một bài ca mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 206

Lời giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Hãy ra khơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Mong manh kiếp người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 269

Tạ ơn Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Suối hát

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Tình yêu thủy chung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Ave Maria con kính chào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Cây Bút Chì Trong Tay Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 206

Dâng Mẹ kinh Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 181