Nhạc sĩ sĩ: Lm. Hải Đăng

Những Gì Ta Cho Đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Chúa Thánh Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 388

Một bài ca mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 115

Lời giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Hãy ra khơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Mong manh kiếp người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 193

Tạ ơn Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Suối hát

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Tình yêu thủy chung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Ave Maria con kính chào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Cây Bút Chì Trong Tay Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 153