Nhạc sĩ sĩ: Lm. Fa Thăng

Album Bước Theo Ngôi Lời 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Hãy vui lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Lời mời gọi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 243

Ai muốn theo Ta

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Tôn vinh Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 289