Nhạc sĩ sĩ: Lm. Fa Thăng

Album Bước Theo Ngôi Lời 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Hãy vui lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Lời mời gọi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 286

Ai muốn theo Ta

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Tôn vinh Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 313