Nhạc sĩ sĩ: Lm. Fa Thăng

Hãy yêu thương nhau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Kinh Lạy Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Ca tụng Chúa khoan dung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Album Bước Theo Ngôi Lời 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Trang 1 trên 212