Nhạc sĩ sĩ: Lm. DUYLINH.PHN

Hát trên đồi cao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 169

Lời tình ngỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Lầm lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Khóc cánh hoa tàn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Lời than của đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Chúa đến với ta

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Đi trong niềm tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 12

Trang 1 trên 3123