Nhạc sĩ sĩ: Lm. DUYLINH.PHN

Vì danh Giêsu Mến Thánh Giá

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 38

Hát trên đồi cao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 188

Lời tình ngỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Lầm lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Con muốn quên đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144

Khóc cánh hoa tàn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Lời than của đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Đêm hoa tuyết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Chúa đến với ta

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Đi trong niềm tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Trang 1 trên 3123