Nhạc sĩ sĩ: Lm. DUYLINH.PHN

Hát trên đồi cao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Lời tình ngỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Lầm lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Khóc cánh hoa tàn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Lời than của đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Chúa đến với ta

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Đi trong niềm tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 9

Trang 1 trên 3123