Nhạc sĩ sĩ: Lm. Cung Nguyên

Album Khúc Ca Dâng Chúa Vol.1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Tụng ca Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Nguyện thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Như phiến đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Truyện ca bác ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Phó thác 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Phó thác 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Xin vâng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 265

Trang 1 trên 212