Nhạc sĩ sĩ: Lm. Cung Nguyên

Album Khúc Ca Dâng Chúa Vol.1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Tụng ca Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Nguyện thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Như phiến đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Truyện ca bác ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Phó thác 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Phó thác 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Xin vâng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 195

Trang 1 trên 212