Nhạc sĩ sĩ: Lm. Cung Nguyên

Album Khúc Ca Dâng Chúa Vol.1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Tụng ca Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Nguyện thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Như phiến đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Truyện ca bác ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Phó thác 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Phó thác 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 115

Xin vâng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 310

Trang 1 trên 212