Nhạc sĩ sĩ: Lm. Cung Nguyên

Album Khúc Ca Dâng Chúa Vol.1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Tụng ca Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Nguyện thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Như phiến đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Truyện ca bác ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Chúa đã yêu con 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 310

Chúa đã chọn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 325

Phó thác 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 124

Phó thác 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Xin vâng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 337

Trang 1 trên 212