Nhạc sĩ sĩ: Lm. Cung Nguyên

Album Khúc Ca Dâng Chúa Vol.1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Tụng ca Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Nguyện thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Như phiến đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Truyện ca bác ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Phó thác 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Phó thác 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Xin vâng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 224

Trang 1 trên 212