Nhạc sĩ sĩ: Lm. Cung Nguyên

Album Khúc Ca Dâng Chúa Vol.1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Tụng ca Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Nguyện thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Như phiến đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Truyện ca bác ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Phó thác 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Phó thác 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Xin vâng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 249

Trang 1 trên 212