Nhạc sĩ sĩ: Lm. Cung Nguyên

Album Khúc Ca Dâng Chúa Vol.1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Tụng ca Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Nguyện thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Như phiến đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Truyện ca bác ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Phó thác 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Phó thác 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Xin vâng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 285

Trang 1 trên 212