Nhạc sĩ sĩ: Lm. Cung Nguyên

Album Khúc Ca Dâng Chúa Vol.1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Tụng ca Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Nguyện thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Như phiến đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Truyện ca bác ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Chúa đã yêu con 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 260

Chúa đã chọn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 288

Phó thác 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 114

Phó thác 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Xin vâng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 318

Trang 1 trên 212