Nhạc sĩ sĩ: Lm. Cung Nguyên

Album Khúc Ca Dâng Chúa Vol.1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Tụng ca Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Nguyện thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Như phiến đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Truyện ca bác ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Phó thác 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Phó thác 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Xin vâng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 212

Trang 1 trên 212