Nhạc sĩ sĩ: Lm. Ân Đức

Con muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 156

Một Mình Chúa Thôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Kinh Tình yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 85

Dấu Ấn Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Mẹ Đấng Cứu Chuộc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Quảng đại hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Trang 1 trên 912345...Last »