Nhạc sĩ sĩ: Lm. Ân Đức

Con muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Một Mình Chúa Thôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Kinh Tình yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 63

Dấu Ấn Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Mẹ Đấng Cứu Chuộc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Quảng đại hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Trang 1 trên 812345...Last »