Nhạc sĩ sĩ: Lm. Ân Đức

Con muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 166

Một Mình Chúa Thôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Kinh Tình yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 97

Dấu Ấn Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Mẹ Đấng Cứu Chuộc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Quảng đại hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Trang 1 trên 912345...Last »