Nhạc sĩ sĩ: Lm. Ân Đức

Con muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 141

Một Mình Chúa Thôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 109

Kinh Tình yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 76

Dấu Ấn Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Mẹ Đấng Cứu Chuộc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Quảng đại hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Trang 1 trên 912345...Last »