Nhạc sĩ sĩ: Lê Đức Hùng

Điều ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 376

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138

Dấu Thánh (Làm dấu 2)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 183

Đường tình con theo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 244

Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Dấu Thánh (Làm dấu 2)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 252

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 293

Đường tình con theo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 260

Điều ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 396

Nỗi nhớ trong con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Con đã biết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Trong bàn tay Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Tín thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Trong tình yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 109

Lỗi Hẹn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Mãi Thuộc Về Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Làm dấu 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Bàn tay Giêsu (Video)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Làm dấu (Video)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Trang 1 trên 612345...Last »