Nhạc sĩ sĩ: Kinh Kha

Chúa Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Phục Sinh

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 143

Chúa là Tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 161

Cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144