Nhạc sĩ sĩ: Kinh Kha

Chúa Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Phục Sinh

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 129

Chúa là Tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126