Nhạc sĩ sĩ: Khắc Dũng

Tôi muốn thương xót

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Khi đời vắng Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Lắng nghe

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Hoang mang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 182

Khi đời vắng Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Khi tình yêu là muối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Người là ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Thực số tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Nhìn từ nơi con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Rạng đông Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Từ tâm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 20

Xa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 21

Bởi còn yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 18

Trang 1 trên 212