Nhạc sĩ sĩ: Khắc Dũng

Tôi muốn thương xót

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Khi đời vắng Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Lắng nghe

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Hoang mang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 208

Khi đời vắng Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Khi tình yêu là muối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Người là ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Thực số tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Nhìn từ nơi con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Rạng đông Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Từ tâm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 26

Xa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 22

Bởi còn yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 23

Trang 1 trên 212