Nhạc sĩ sĩ: Khắc Dũng

Tôi muốn thương xót

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Khi đời vắng Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Lắng nghe

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Hoang mang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 242

Khi đời vắng Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Khi tình yêu là muối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Người là ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Thực số tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Nhìn từ nơi con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Rạng đông Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 131

Vẫn tin và mãi tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Từ tâm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 39

Xa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 28

Bởi còn yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 31

Trang 1 trên 212