Nhạc sĩ sĩ: Hồng Bính

Xin Mẹ thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 230

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 228

Ánh mắt

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 262

Ngài hãy phán

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Xin ơn thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Xin cho con lòng tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 196

Chính Chúa chọn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 10,928

Lời ngỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Ngày xuân dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Trang 1 trên 212