Nhạc sĩ sĩ: Duy Thiên

Tình Chúa Thủy Chung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Tình Chúa Cao Vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Nguyện Cầu Trong Đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Dòng Đời Ngược Xuôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Như Cánh Bèo Trôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Tình Chúa Thủy Chung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Tình Chúa Tình Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Tình Chúa Cao Vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Một Chiều Máu Loang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Một Lần Dâng Hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Người Ơi Chớ Quên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60