Nhạc sĩ sĩ: Duy Thiên

Tình Chúa Thủy Chung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Tình Chúa Cao Vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Nguyện Cầu Trong Đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Dòng Đời Ngược Xuôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Như Cánh Bèo Trôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Tình Chúa Thủy Chung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Tình Chúa Tình Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Tình Chúa Cao Vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Một Chiều Máu Loang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Một Lần Dâng Hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Người Ơi Chớ Quên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48