Nhạc sĩ sĩ: Duy Thiên

Tình Chúa Thủy Chung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Tình Chúa Cao Vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Nguyện Cầu Trong Đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Dòng Đời Ngược Xuôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Như Cánh Bèo Trôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Tình Chúa Thủy Chung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Tình Chúa Tình Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Tình Chúa Cao Vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Một Chiều Máu Loang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Một Lần Dâng Hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Người Ơi Chớ Quên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79