Nhạc sĩ sĩ: Duy Tân

Chúa đã viếng thăm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Ngôi Lời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 224

Đây Tháng Hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,069

Trời cao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 984

Trời cao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Đây mùa hoa đã về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,060