Nhạc sĩ sĩ: Đỗ Thi Thức

Tình Chúa (Video)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Tiên tri

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Chúc tụng Chúa đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 235

Hiến lễ cho đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Con đã gặp ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Lời nguyện cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Xin chia mừng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Yêu đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Giáng Sinh đang về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 280

Mẹ là tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 253

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 284

Ngày của Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 182

Trang 1 trên 212