Nhạc sĩ sĩ: Đỗ Thi Thức

Tình Chúa (Video)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Tiên tri

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Chúc tụng Chúa đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 212

Hiến lễ cho đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Con đã gặp ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Lời nguyện cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 155

Xin chia mừng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Yêu đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Giáng Sinh đang về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 270

Mẹ là tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 232

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 241

Ngày của Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 172

Trang 1 trên 212