Nhạc sĩ sĩ: Đinh Công Lý

Lời Gọi Trong Đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Lời gọi trong đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 109

Hạnh phúc cho nhau

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 276

Tình sắt Duyên son

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 128

Tay Mẹ yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Vòng tay bao dung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69