Nhạc sĩ sĩ: Đinh Công Huỳnh

Ca vang lòng thương xót Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 345

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Lạy chúa xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 195

Thập giá tiếng nói tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Lời nguyện dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Lễ dâng Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Theo ánh sao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Tiến dâng của lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Con Nương Tựa Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Con Nương Tựa Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Một Lòng Tự Hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Xin Chạm Vào Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Trọn Đời Hiến Dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Giêsu Vua Chân Lý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Thập Giá Tiếng Nói Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Tiễn Con Chiều Hoang Vắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Kiếp Phù Hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Nhiệm Mầu Tình Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 24

Maria Mẹ Của Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Nếu Con Chợt Nhớ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 11

Chúa Nguồn Sự Sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Trang 1 trên 512345