Nhạc sĩ sĩ: Đinh Công Huỳnh

Ca vang lòng thương xót Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,004

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 485

Lạy chúa xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 544

Thập giá tiếng nói tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 344

Lời nguyện dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Lễ dâng Mùa Vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Theo ánh sao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Tiến dâng của lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Con Nương Tựa Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 171

Một Lòng Tự Hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Xin Chạm Vào Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Trọn Đời Hiến Dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Giêsu Vua Chân Lý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Thập Giá Tiếng Nói Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Tiễn Con Chiều Hoang Vắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Kiếp Phù Hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Nhiệm Mầu Tình Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 26

Maria Mẹ Của Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Nếu Con Chợt Nhớ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Chúa Nguồn Sự Sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Linh Mục Sứ Giả Tin Mừng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 209

Trang 1 trên 41234