Nhạc sĩ sĩ: Đạo Tử

Van cầu tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Phượng thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Ăn năn trở về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Dâng Chúa tình con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Đêm ân tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Đêm giao hòa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Lạy Mẹ Bãi Dâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Linh Địa La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Mừn Lễ Thánh Gia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47