Nhạc sĩ sĩ: Đạo Tử

Van cầu tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 16

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Phượng thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Ăn năn trở về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Dâng Chúa tình con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Đêm ân tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Đêm giao hòa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 16

Lạy Mẹ Bãi Dâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Linh Địa La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Mừn Lễ Thánh Gia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41