Nhạc sĩ sĩ: Đặng Ngọc Ẩn

Dấn thân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Con tin vào Chúa (Video)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Con của Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Xuân kỳ diệu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Hôn nhân thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 245

Dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113

Hồng ân Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 197

Thánh danh Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Mẹ cứu giúp

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 37

Mừng Mẹ La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Ca ngợi Đức Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Trang 1 trên 212