Nhạc sĩ sĩ: Đặng Ngọc Ẩn

Dấn thân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Con tin vào Chúa (Video)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Con của Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Xuân kỳ diệu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Hôn nhân thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 202

Dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Hồng ân Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Thánh danh Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Mẹ cứu giúp

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 32

Mừng Mẹ La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Ca ngợi Đức Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Trang 1 trên 212