Nhạc sĩ sĩ: Đặng Ngọc Ẩn

Dấn thân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Con tin vào Chúa (Video)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Con của Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Xuân kỳ diệu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Hôn nhân thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 299

Dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 155

Hồng ân Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 223

Thánh danh Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Mẹ cứu giúp

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 45

Mừng Mẹ La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Ca ngợi Đức Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Trang 1 trên 212