Nhạc sĩ sĩ: Cao Quỳnh Thu

Album Riêng Chúa Và Con

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 56

Vinh phúc tri ân

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 21

Con là kẻ đưa đinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Đắng lời ăn năn

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 29