Nhạc sĩ sĩ: Bùi Ngọc

Đêm ân phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Mẹ ánh sao mai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Tràng hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Giờ linh thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 124

Bài ca dâng lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 433

Về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 361

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 211