Nhạc sĩ sĩ: Bùi Ngọc

Đêm ân phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Mẹ ánh sao mai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Tràng hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Giờ linh thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129

Bài ca dâng lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 522

Về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 420

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 239