Nhạc sĩ sĩ: Bùi Ngọc

Đêm ân phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Mẹ ánh sao mai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Tràng hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Giờ linh thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144

Của lễ dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 371

Bài ca dâng lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 640

Về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 450

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 265