Nhạc sĩ sĩ: Binh Phạm

Tâm ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Tình Chúa bao la

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Đi về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 16