Ca sĩ: Vũ Khanh

Tiểu sử Vũ Khanh

Album Vũ Khanh

MV Vũ Khanh

Bài hát Vũ Khanh

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Con quỳ lạy Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 55

Con Vẫn Trông Cậy Chúa (Karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 364

Tôi đã vẽ dung nhan Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Ai dám tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Lý do Ngài đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 247

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 252

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Tâm tình ca 5

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 209

Nếu Chúa là

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Tin hay không tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 182

Lo gì

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 223

Đền tạ Trái tim Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 738

Mùa hoa tuyết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Mừng Chúa ra đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Trang 1 trên 212