Ca sĩ: Trần Phi

Tiểu sử Trần Phi

Album Trần Phi

MV Trần Phi

Bài hát Trần Phi

Giesu Bai Tinh Ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 50

Hát lên nào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Mẹ Thiên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 893

Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 52

Maria, Người Nữ Thánh Thể

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 39

Cùng Mẹ cung chiêm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 140

Một trời La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23