Ca sĩ: Trần Phi

Tiểu sử Trần Phi

Album Trần Phi

MV Trần Phi

Bài hát Trần Phi

Giesu Bai Tinh Ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 35

Hát lên nào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Mẹ Thiên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 509

Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 36

Maria, Người Nữ Thánh Thể

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 25

Cùng Mẹ cung chiêm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 123

Một trời La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15