Ca sĩ: Trần Phi

Tiểu sử Trần Phi

Album Trần Phi

MV Trần Phi

Bài hát Trần Phi

Giesu Bai Tinh Ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 44

Hát lên nào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Mẹ Thiên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 575

Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 36

Maria, Người Nữ Thánh Thể

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 31

Cùng Mẹ cung chiêm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 129

Một trời La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17