Ca sĩ: Thế Sơn

Tiểu sử Thế Sơn

Album Thế Sơn

MV Thế Sơn

Bài hát Thế Sơn

Lời nguyện cầu nửa đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Đừng bỏ con Chúa ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Người Đàn Bà 2000 Năm Trước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 194

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 168