Ca sĩ: Thảo Trang

Tiểu sử Thảo Trang

Album Thảo Trang

MV Thảo Trang

Bài hát Thảo Trang

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Diễm tình ca 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 124

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 331

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39