Ca sĩ: Thảo Trang

Tiểu sử Thảo Trang

Album Thảo Trang

MV Thảo Trang

Bài hát Thảo Trang

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Diễm tình ca 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 399

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47