Ca sĩ: Thảo Trang

Tiểu sử Thảo Trang

Album Thảo Trang

MV Thảo Trang

Bài hát Thảo Trang

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 8

Diễm tình ca 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 164

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31