Ca sĩ: Thảo Trang

Tiểu sử Thảo Trang

Album Thảo Trang

MV Thảo Trang

Bài hát Thảo Trang

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Thương nhớ Sion

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Diễm tình ca 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Bí Tích Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 447

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 177

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 433

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55