Ca sĩ: Thảo Trang

Tiểu sử Thảo Trang

Album Thảo Trang

MV Thảo Trang

Bài hát Thảo Trang

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Diễm tình ca 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 231

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31