Ca sĩ: Thảo Trang

Tiểu sử Thảo Trang

Album Thảo Trang

MV Thảo Trang

Bài hát Thảo Trang

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Diễm tình ca 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 201

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31