Ca sĩ: Thảo Trang

Tiểu sử Thảo Trang

Album Thảo Trang

MV Thảo Trang

Bài hát Thảo Trang

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Diễm tình ca 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 253

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33